قیمت فرش های 1200 شانه کاشان با قیمت فرش 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته به مقدار کمی تفاوت دارد. تراکم بالای فرش ۱۲۰۰ شانه کاشان برای نقشه های متنوع بسیار مناسب می باشد. با وجود چنین عواملی می توان قیم… Read More